Sub-categories
Deutsch / Německý jazyk
English EFL / Anglický jazyk
Weitere Sprachen / Ostatní jazyky
Beispiele für Moodle-Kurse - Individuální testovací kurzy moodle
Italienisch
extern: moodle im Fremdsprachenunterricht - moodle ve výuce cizích jazyků