E Quellen im Netz / Zdroje v síti

Hier entsteht unsere gemeinsame Linksammlung zu relevanten Lehr- und Lernressourcen im Netz /

Zde vzníká naše společná sbírka odkazů na webové strany pro výukové účely v síti:

http://delicious.com/elma_teacher


Zuletzt geändert: Freitag, 25. März 2011, 17:02